Hizmetlerimiz
Siloksan Arıtma Sistemleri

Siloksanlar, oksijen ve silisyum atomlarından oluşan ve alternatif olarak silisyumun yan zincirlerine hidrokarbon gruplarının bağlandığı bileşiklerdir. Siloksanların özellikle arıtma çamurlarında ve katı atık depolama alanlarında oluşan biyogazda bulunduğu bilinmektedir.


Biyogazda bulunan kükürt, silisyum ve klor gibi elementlerin; piston başı, motor valfleri, buji ateşleme başları gibi motor parçalarında birikmesi sonucu oluşan depozitlerin motorun yanma performansı düşmektedir. Gaz motorunun parçalarında oluşan depozit, motorunun işletme maliyetini arttırmaktadır. Bununla birlikte depozit oluşumundan kaynaklı olarak motor parçalarının temizlenmesi ve erken bakımdan dolayı enerji üretiminde kayıplara neden olmaktadır.

Ayrıca oluşan bu silikatlar yanma odasının yüzey sıcaklığını arttırarak vuruntu, kontrolsüz yanma ve motorun uzun süre çalışması durumunda piston başlarındaki materyallerin erimesi gibi problemlere yol açmaktadır. Bununla birlikte çöp gazında en yüksek oranda bulunan oktametilsiklotetrasiloksan (D4) yanma odasında yüksek sıcaklık altında formaldehit ve silisit aside dönüşmektedir. Bu bileşikler çok aktif oldukları için piston ve silindir yüzeylerinde motor yağıyla ya da yakma odasının içinde çöp gazından gelen metan ile tepkimeye girmektedir.

Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların yaşanmaması ve üretim kaybını önlemek için özgün dizaynda siloksan giderim sistemleri Eta Ekipman tarafından üretilmekte ve montajı yapılmaktadır.
E-Bültene katılın!
Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.
Bize Ulaşın
Çamlık Mah. Dinç Sok. No:4 Muyar Plaza
Kat:11 D:66-69 Ümraniye/İSTANBUL
+90 216 594 70 37
info@etaproses.com
Tüm Hakları Saklıdır. © 2023 ETA Proses